Bronvermelding
Behalve geschreven bronnen hebben we ook gebruik gemaakt van de kennis van diverse mensen uit "het vak". Deze leraren, directeuren, ICT verantwoordelijken, vertrouwenspersonen en Pabo leerkrachten hebben een schat van kennis met ons gedeeld.
Wij willen hen allemaal bedanken voor hun hulp.
     
Internet: Boeken:  
mijnleerlingonline.nl
pestenislaf.nl
stopdigitaalpesten.nl
pesten.net
sire.nl
surfopsafe.nl
iksurfveilig.nl
digibewust.nl
kennisnet.nl
ictonderwijs.nl
pestweb.nl
kindertelefoon.nl
ivo.nl

Mijn leerling online
Mijn kind online
Slim en safe internetten