Boekentips
Titel: Mijn leerling online - Hoe begeleid je leerlingen op internet? Auteur: Justine Pardoen en Remco Pijpers
Omschrijving: Mijn leerling online biedt een praktische handreiking voor de begeleiding en opvoeding van leerlingen in het gebruik van internet, waarbij de vraag naar het waarom niet geschuwd wordt. Een discussie over de waarden en normen van het internet, als het ware. Dit boek is geschreven voor iedereen die internetopvoeding belangrijk vindt, en voor leerkrachten in het bijzonder.
   
Titel: Stilstaan bij een haastig medium - Over de betekenis van internet in het onderwijs. Auteur: Marcel Mirande
Omschrijving: Een kritische bespreking van de gevolgen van de digitale revolutie voor het onderwijs. Vier facetten staan centraal: de doelen van het onderwijs, de organisatie, de leerkrachten en de lerenden.
   
Titel: Failure to Connect: How Computers Affect Our Children's Minds, for Better and Worse. Auteur: Jane Healy
Omschrijving: Healy brengt het gebruik van computers in verband met de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen. Ze laat zien hoe computers in het onderwijs gebruikt kunen worden op verschillende leeftijden. Ze pleit ervoor om kinderen van jonger dan 7 jaar niet of nauwelijks met computers te laten werken. Pas op die leeftijd zijn de hersens rijp genoeg om abstractere taken aan te kunnen. (Engels)
Titel: Kind en media - Weet wat ze zien. Auteur: Peter Nikken
Omschrijving: Over de opvoeding in het omgaan met moderne media (televisie, computerspelletjes). Wat is media- opvoeding eigenlijk? Welke rol spelen ouders en school? Informatie over de Kijkwijzer.
Titel: Het Media-atelier: werkboek bij de module Media-educatie voor pabo-studenten. Auteur: G. van der Pas, R. de Ridder-Hessing
Omschrijving: Het media-atelier is een module voor studenten van de pabo, om te leren hoe je leerlingen kunt begeleiden in het omgaan met nieuwe media. Aankomende leerkrachten leren hier hoe ze verschillende media op een goede manier kunnen inzetten in hun eigen onderwijspraktijk. (en: handleiding voor docenten + video).