Mijn kind wordt online gepest, wat nu?

Mijn kind wordt gepest op internet
Het kan gebeuren dat uw kind naar u toe komt met vervelende mails, MSN conversaties of andere problemen die met digitaal pesten te maken hebben. Het kan ook gebeuren dat u vermoedt dat er iets aan de hand is en dat u in de e-mail inbox van uw kind haat of pestmail vindt. Op dat moment moet u aan de slag. Wij proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de stappen / mogelijkheden zijn die u kunt ondernemen.

1. Uw kind
Praat met uw kind. Heeft het enig idee wat de bron van het gepest kan zijn, wie er achter zit? Heeft uw kind ruzie met iemand gehad?

Digitaal gepest worden legt vaak een extra zware belasting op uw kind, omdat het eigen huis, dat normaal een veilige plek is, aangetast wordt. Vertel uw kind meteen dat het niet zijn of haar schuld is dat het gepest wordt. Vertel het ook om alles te bewaren zowel op MSN, als met e-mail en/of SMS. Deze bewaarde bestanden kunnen later als bewijsmateriaal dienen.

2. De school
Indien uw kind niet al naar de leerkracht toe is geweest, vraag dan een gesprek aan. De leerkracht heeft misschien wel een idee wie erachter kan zitten. Denk eraan om de mailtjes, of de logs van de MSN gesprekken uit te printen en mee te nemen. Taalgebruik kan al een heleboel zeggen over de persoon die de mailtjes of MSN gesprekken stuurt.

3. Derden
Pesten is niet strafbaar, maar bedreiging, intimidatie en discriminatie wel. In dat geval kunt u de politie inschakelen. Zij kan via uw ISP (Internet Service Provider, bv Tiscali) achterhalen wie het e-mailtje gestuurd heeft. Ook kunnen zij helpen met erger voorkomen.

Uw kind beschermen
Het is als ouder erg moeilijk om werkeloos toe te zien terwijl derden proberen om de bron van het gepest te vinden. Ook voor uw kind is het natuurlijk erg vervelend. Daarom kan het zeker zin hebben om met uw kind achter de computer te gaan zitten om het te leren hoe het zichzelf kan beschermen. Hiervoor kunt u het beschermingsgedeelte van de kindersite en van de oudersite gebruiken. Denk er wel aan dat uw kind waarschijnlijk huiverig is om weer achter het internet te gaan zitten. Ga rustig met uw kind op het internet aan de slag.

De bron is bekend
Als u zeker weet wie achter het gepest zit en de leerkracht en eventuele derden zijn het met u eens, is het het beste om contact op te nemen met de ouders van het kind. In het geval dat het geen kind, maar een volwassene is, is het verstandig om meteen aangifte te doen wegens intimidatie of bedreiging. Dat is namelijk de enige manier om een volwassene aan te pakken. In het geval van een kind is praten met de ouders waarschijnlijk wel genoeg. Zorg wel voor voldoende bewijsmateriaal, de eerste reactie zal waarschijnlijk in de verdediging schieten zijn. Vraag de leerkracht om lessen te geven over verantwoord internet en zorg dat ook uw eigen kind dit weet.

Help, mijn kind pest online!
Een andere ouder, of een leerkracht is naar u toegekomen met het verhaal dat uw kind een ander online pest. Misschien had u dat zelf wel gedacht en misschien gelooft u het nog steeds niet. Zaak is wel dat het pesten ophoudt. Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind zelfs maar doorheeft dat wat het doet pesten is! Daarom is het belangrijk dat u eens met uw kind gaat praten. Heeft het door wat het aan het doen is? Zo ja, dan rest er weinig dan straffen. Zo nee, denk er dan eens over om uw kind te leren om veilig en verantwoord met het internet om te gaan. Ga met uw kind lezen op de kindersite en leer het hoe het internet gebruikt moet worden.