Algemene tips voor ouders
Deze tips zijn gericht op het bevorderen van internetbewustheid en het leren van netetiquette. Ze kunnen voorkomen dat uw kind digitaal pest, of digitaal gepest wordt.

Weet waar uw kinderen mee bezig zijn
Zet de computer in de huiskamer, of op een andere plek waar u regelmatig op het beeldscherm kunt kijken. Praat ook met uw kinderen over wat zij op internet doen, welke sites ze bezoeken en met wie ze MSNen of chatten. Zo blijft u op de hoogte en vaak vinden de kinderen het erg leuk als u interesse toont in hun internetgebruik. Vinden ze het niet leuk, of vertellen ze u niets kunt u nog de history van de browser, of de berichtengeschiedenis van MSN raadplegen.

Leer uw kinderen de normen en waarden die gelden op het internet (netiquette)
Net als in het echte leven gelden er op internet bepaalde beleefdheidsregels. Leer uw kind dat zij er rekening mee moeten houden dat achter elke computer ook een mens zit. Dit geldt in chatboxen, op sites, maar ook op MSN en in spelletjes. Dit betekent dat een kind ook op internet beleefd moet zijn, niet zomaar moet schelden, of anderen af moet kraken. Onder netetiquette valt ook het respecteren van regels van sites en forums. Een ander belangrijk onderdeel is het niet online plaatsen van andermans privégegevens.

Anonimiteit is belangrijk
Het maakt niet zoveel uit wat een kind online doet, als het kind de computer uitzet, is het veilig. Dit geldt echter alleen als het kind echt volledig anoniem blijft. Hier zit vaak het probleem. Met een paar eenvoudige stappen kan een kind volledig anoniem zijn:
- Nooit privégegevens, welke dan ook uitgeven.
- Laat kinderen een nickname (alias) kiezen, waaruit niet blijkt wie ze   zijn, Melissa12 is dus geen goede naam, Magma wel.
- Laat kinderen een sterk wachtwoord kiezen, dat anderen niet   makkelijk kunnen raden.

Als kinderen zorgen dat ze volledig anoniem blijven, is het uitzetten van de computer een snelle en makkelijke ontsnapping. Let echter op! Veel kinderen beschouwen de naam van hun leerkracht, hun school, hun beste vriend/vriendin, of wanneer ze op vakantie gaan, niet als privégegevens. Toch kan iemand, met maar genoeg van deze kleine gegevens achterhalen wie achter de andere computer zit. Anoniem zijn als veiligheid geldt natuurlijk niet als het kind gepest wordt door bekenden (of zelf pest!).

Vraag kinderen om met slechte ervaringen naar u toe te komen
Als u zich geïnteresseerd opstelt en regelmatig met de kinderen over het internet praat, zullen zij ook geneigd zijn om met slechte ervaringen naar u toe te komen. Dit vereist wel dat u zich op dat moment rustig houdt en niet kwaad wordt. Tot 12 jaar zijn kinderen vaak niet op zoek naar seksualiteit of geweld en als zij het toch vinden, kunnen zij er behoorlijk van schrikken. Ga op zo'n moment met het kind praten. Waar is het van geschrokken? Dit geldt ook als het kind vervelende mails ontvangt: vraag het kind deze aan u te tonen.