Marjolein

Ik wil me hier graag voorstellen. Mijn naam is Marjolein en ik ben 24 jaar. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Pabo Breda. Ik heb bewust een keuze gemaakt om verder te studeren en me te specialiseren als remedial teacher, beter bekend als RT’er. Volgend schooljaar hoop ik in het onderwijs aan de slag te kunnen.

Het werken met kinderen is erg uitdagend en als leerkracht voor de klas staan is beslist niet saai, omdat iedere dag weer anders is. Als leerkracht heb ik een belangrijke rol in het leven van kinderen, ik wil ze iets leren en mijn steentje er aan bijdragen zodat ze zich tot goede en evenwichtige mensen kunnen ontwikkelen.
Ik vind het belangrijk om kinderen positief te benaderen en hoop ze een goede basis voor later te kunnen geven.

In mijn derde jaar op de Pabo heb ik me verdiept in het onderwerp digitaal pesten.
Dit onderwerp is tegenwoordig heel actueel. De reclame en tv spotjes die ik hoorde en zag van de SIRE campagne bezorgde mij kippenvel en ik wilde hier meer over weten.

Over dit onderwerp hebben we veel artikelen gelezen en ook via het internet hebben we veel informatie verzameld. Digitaal pesten heeft de aandacht nodig omdat het op de basisschool steeds vaker voorkomt en men niet genoeg weet hoe met dit probleem om te gaan.

De bedoeling van onze website is dan ook de leerkracht, ouders en kinderen hulp te bieden in geval van digitaal pesten.
Ik hoop dat wij u genoeg informatie kunnen bieden waardoor u het digitaal pesten kunt stoppen of nog liever voorkomen.

Martijn

Hoi, ik ben Martijn, sinds kort (11 juni 2007) 22 jaar en dus gezegend met de twijfelachtige eer om volwassen te zijn. Ik ben in 2007 afgestudeerd, en werk nu op een basisschool op vervangingsbasis.

Naast lesgeven computer ik graag, ben ik handbal trainer en hou ik van toneelspelen.
Mijn motto is: "Doe niet vandaag wat je tot morgen uit kan stellen". Ja dit brengt me soms in problemen, nee als ik voor de klas sta geldt dat natuurlijk niet :).

De reden dat ik deze site heb medeontwikkeld is dat cyberpesten tegenwoordig "hot" is, het is een groeiend probleem waarvoor nog geen panklare oplossingen zijn.
Zijn wij hier om die panklare oplossingen te geven? Nee, maar wij kunnen wel alle informatie voor u combineren en er onze eigen ervaringen en ideeën eraan toevoegen. Deze site is gedurende een aantal weken keihard werken tot stand gekomen en ik hoop dat jullie (de kinderen) en u (de ouders en leerkrachten) hier wat aan hebben.